Suomalaista kirjallisuutta

Suomessa lukeminen koetaan tärkeäksi osaksi yhteiskuntaa. Lapsille luetaan iltasatuja jo pienestä pitäen, jotta he tottuvat luetun kuuntelemiseen ja oppivat täten jo varhain lukemisen olevan tärkeää. Suomalainen koulujärjestelmä luo mahtavat puitteet lukutaidon oppimiseen ja sen edistämiseen jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Suomalainen kirjastojärjestelmä puolestaan tukee tätä kehitystä ja tarjoaa todella hyvät ja monipuoliset mahdollisuudet tutustua helposti ja