Suomen kansallislaulu

Suomen kansallislaululla, Maamme-laululla, on erittäin mielenkiintoinen historia. Sen sanat tulevat Johan Ludwig Runebergin alun perin ruotsiksi kirjoittamasta runosta. Myöhemmin sen sävelsi laulun muotoon Fredrik Pacius. Sen asemaa Suomen virallisena kansallislauluna ei ole kuitenkaan tähän päivään mennessä virallistettu minkäänlaisella lailla tai säännöllä. Se koki myös muutamia muutoksia alkuperäisestä muodostaan. Maamme-laulun synty alkaa ajoista, jolloin koko Eurooppa